Experior Venture Fund

Experior Venture Fund

Experior Venture Fund

Experior Venture Fund (EVF) jest funduszem kapitaowym inwestujcym w polskie mae i rednie przedsibiorstwa, charakteryzujce si duym potencjaem wzrostu i posiadajce zmotywowany zesp.
Founded
2013
Follow us