Gough Group

Gough Group

Gough Group

Acquired by
Sime Darby Property
1
13 Aug 2019
$136,200,000
$136,200,000
DealStreetAsia

Malaysia’s Sime Darby buys NZ-based Gough Group for $136m