Vietcombank

Vietcombank

Vietcombank

Ngn hng Ngoi thng Vit Nam trc y, nay l Ngn hng TMCP Ngoi thng Vit Nam (Vietcombank) c thnh lp v chnh thc i vo hot ng ngy 01/4/1963 vi t chc tin thn l Cc Ngoi hi (trc thuc Ngn hng Nh nc Vit Nam).
Founded
1963
Follow us
Alexa global traffic share