Tianjin Tianhai

Tianjin Tianhai

Team Size
1–10
Employees
Location
Headquarters
ChinaMoneyNetwork

HNA's Tianjin Tianhai Buying Dangdang E-commerce For $1.2B Despite Debt Woes

Asia Stock markets
$6,000,000,000
ZDNet

Tianjin Tianhai buys tech distributor Ingram Micro for $6 billion

Asia Strategy